Liceul Tehnologic "Sandu Aldea" Călăraşi

 Motto: “ Educaţia īnseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Home
Trecut şi actualitate
Resurse
Galerie foto
Actiuni si activitati extrascolare
Certificatul de competenţe profesionale
Ne māndrim cu...
Proiecte şi parteneriate
Avizier
Link-uri utile
Date de contact

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE 2017-2018

 

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica

Metodologia de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale 2017-2018

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a īnvăţămāntului profesional şi tehnic preuniversitar īn anul şcolar 2017-2018

EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE

Un rol deosebit de important īn crearea echilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii, īl poate avea sistemul de īnvăţămīnt profesional şi tehnic, prin care se pot dobāndi abilităţi şi competenţe profesionale.

Absolvirea īnvăţămāntului liceal filiera tehnologică are două componente:

a)    examenul de bacalaureat, a cărui promovare dă dreptul la obţinerea diplomei de bacalaureat;

b)   examenul pentru certificarea competenţelor profesionale, a cărui promovare dă dreptul de obţinere a certificatului de competenţe profesionale, corespunzător nivelului 3 de calificare - tehnician -.

Structura actuală a sistemului de īnvăţămānt profesional şi tehnic, permite obţinerea certificatelor de calificare nivel 3.

Principiul recunoaşterii formale a calificării obţinute , presupune dreptul şi oportunitatea individuală de a fi acreditat la toate tipurile de activităţi de instruire.

       Obiectivele specifice ale īnvăţămīntului secundar profesional includ:

-     asigurarea formării competenţelor-cheie, īn corespundere cu Cadrul European al  Calificărilor (EQF),

-     asigurarea nivelurilor calificărilor conform  Clasificării Internaţionale Standard a Īnvăţămīntului (ISCED)

Competenţele dobāndite prin educaţia profesională iniţială (formală) din īnvăţămīntul profesional - liceul tehnologic- sunt identificate prin Standardele de pregătire profesională (SPP), pe niveluri de calificare –nivelul 3.

 Dobāndirea certificatului de calificare profesională de nivelul 3  se face pe baza susţinerii de către candidaţi a unui examen. Acest examen are caracter naţional şi prin modul său de proiectare şi administrare, beneficiază de măsuri suplimentare de asigurare a calităţii (de ex.: prin activitatea monitorilor de calitate ca membri ai comisiilor de examinare).

Caracterul naţional al examenului este asigurat prin susţinerea acestuia, de către toţi candidaţii care īndeplinesc condiţia de a avea situaţia şcolară īncheiată la sfārşitul anului şcolar, īn centre de examen, īn care activează comisii de examinare cu o componenţă ce reflectă preocuparea atāt pentru importanţa procesului de formare prin īnvăţămāntul profesional, cāt şi pentru cerinţele dinamicii pieţei muncii (angajatori, patronat, reprezentanţi ai agenţilor economici, conform sistemului dual).

Examenul pentru certificarea competenţelor profesionale conţine 2 probe:

a) - realizarea unui proiect, cu o temă  relevantă pentru specializarea certificată şi argumentarea teoretică a acesteia. 

b)- susţinerea proiectului (lucrării de specialitate);

Proiectul reflectă cunoştinţele şi competenţele generale si specifice dobāndite de către elev, atāt din punct de vedere teoretic cāt si practic şi īşi propune să verifice capacitatea candidatului de a sistematiza şi a sintetiza cunoştinţele generale īn domeniu şi pe cele de specialitate, de a utiliza deprinderile şi competenţele formate īn rezolvarea problemelor teoretice şi practice, de a utiliza soluţii moderne ţi eficiente de organizare şi derulare a proceselor tehnologice specifice specializării absolvite, de a utiliza tehnologiile informatice moderne, īn aplicaţii specifice domeniului de specializare.

Astfel, valoarea certificatului de calificare profesională este dată de:

1) raportarea procesului de formare şi de evaluare la Standardele de pregătire profesională pentru fiecare calificare din Nomenclator;

2) evaluarea internă, bazată pe dovezi de īnsuşire a unităţilor de competenţă;

3) reconfirmarea, īn situaţie de examen extern, a competenţelor considerate de interes comun  şi major pentru angajator, agentul economic, piaţa muncii

 

                                                                                                   Prof.ing Frăţiman Florica

 

 


Site realizat de prof. Dumitru Ionela

Home | Trecut şi actualitate | Resurse | Galerie foto | Actiuni si activitati extrascolare | Certificatul de competenţe profesionale | Ne māndrim cu... | Proiecte şi parteneriate | Avizier | Link-uri utile | Date de contact