Liceul Tehnologic "Sandu Aldea" Călăraşi

 Motto: “ Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Home
Trecut şi actualitate
Resurse
Galerie foto
Actiuni si activitati extrascolare
Certificatul de competenţe profesionale
Ne mândrim cu...
Proiecte şi parteneriate
Avizier
Link-uri utile
Date de contact

 

 

 

 

 

 

 

Gherghinica PETRE 

1) Curs Comenius: Metode de acţiune pentru a îmbunătăţi motivaţia în situaţiile de învăţare, în perioada 05/05/2008- 11/05/2008, la Florenţa, Italia.

La acest curs de formare au participat 24 de profesori din 13 ţări europene.

La sugestia organizatorilor, am pregătit un poster de prezentare a şcolii mele precum şi o prezentare pe baza unuia din topicele cursului, cum ar fi promovarea motivaţiei şi a calităţii învăţării în şcoala noastră. În plus, am pregătit C.D-uri conţinând muzică românească şi multe materiale în PowerPoint de prezentare a şcolii, a oraşului Călăraşi şi a României pe care le-am oferit fiecărui participant, inclusiv trainer-ilor

Activitatea de formare s-a desfasurat prin: lucru pe grupe şi în plen, discuţii, lectură şi reflecţie, exerciţii.

Tema cursului a fost dezbătută prin module care au avut ca obiective dezbaterea unor  noţiuni precum: inteligenţa emoţională/sensibilitate emotională, motivare intrinsecă şi extrinsecă, experienţă subiectivă, educaţie pentru sănătate, pedagogia lui Lecoq

S-au dezbătut caracteristici ale învăţării folosind inteligenţa/sensibilitatea emoţională, pornind de la premisa că sentimentele pot fi importante semnale despre personalitatea unui individ. Deşi comportamentul este o noţiune distinctă, de multe ori este sub influenţa sentimentelor. Se poate, deci realiza o curriculă prin care să învăţăm elevii că discuţiile despre sentimente pot rezolva problemele interpersonale.

De asemenea s-au dezbătut tipuri de inteligenţe: lingvistică, logică-matematică, muzicală, interpersonală, kinestezică. O problemă foarte importantă a fost considerată motivaţia. S-au dezbătut teorii moderne ale motivaţiei conform cărora se poate creşte motivarea elevilor pentru activităţile de învăţare: creşterea autonomiei elevilor şi în acelaşi timp a participării lor active la procesul de învăţare, cunoaşterea şi folosirea competenţelor naturale ale elevilor, asigurarea unui feedback pozitiv atunci când se constată motivarea intrinsecă a levilor.

2) Curs Comenius: Să învăţăm să comunicăm, la şcoală, în funcţie de culturile şi convingerile noastre (Apprendre ŕ dialoguer, ŕ l`école, ŕ partir de nos cultures et de nos convictions), în perioada 22/07/2009-28/07/2009, la Coimbra, Portugalia

                      

Cursul s-a desfăşurat la Colégio da Rainha Santa Isabel, un liceu din Coimbra, unde am avut fericita ocazie de a vedea o şcoală cu rezultate deosebite, care poate fi pentru noi un excelent exemplu. Am oferit şi aici, colegilor profesori europeni, materiale de prezentare a şcolii mele şi a României precum şi câte un obiect de ceramică de Horezu.

În cadrul acestui curs de formare s-au desfăşurat activităţi variate dar, în principal au fost susţinute conferinţe având fiecare o temă-cheie, urmate de dezbateri pe ateliere-grupe de lucru şi etape de evaluare.

Participanţii-20 de profesori din 7 ţări din Europa şi mulţi alţii din Portugalia, din diferite şcoli-au avut ocazia să se cunoască reciproc prin schimbarea componenţei grupelor şi, de asemenea prin excursiile organizate, atât în Coimbra cât şi în alte câteva localităţi reprezentative pentru cultura sau peisajul Portugaliei: Fatima, Obidos, Nazare.

Pot să afirm că am acumulat o experienţă excepţională în urma participării la acest curs, am trăit efectiv un exemplu de bune practici în domeniul dialogului intercultural şi interconvicţional şi am realizat că rolul profesorului este acelaşi, indiferent de coordonatele geografice, de religie sau naţionalitate.

Se impune crearea unei solide metodologii pentru un adevărat dialog intercultural şi interconvicţional care să schimbe mentalitatea elevilor în bine, să-i motiveze pozitiv..

3) Conferinţă Grundtvig: Învăţământ în familie: Furnizarea unei societăţi a învăţării, în perioada 21/09/2009-23/09/2009, la Stratford-upon-Avon, Marea Britanie

Învăţământul în familie este o abordare deosebit de inovativă şi importantă, folosind viaţa de familie, rolurile şi responsabilităţile acesteia în formarea copiilor. 

Se vorbeşte tot mai serios, astăzi despre întoarcerea adulţilor către procesul de învăţare astfel încât aceştia să devină un serios sprijin pe lângă şcoală pentru creşterea performanţelor şcolare şi educative ale elevilor.

La această conferinţă au participat peste 70 de profesori şi alte persoane cu peocupări în domeniul educaţiei din toată Europa. Au fost prezentate exemple de bune practici şi s-au ţinut workshop-uri cu diverse ţinte  în domeniul educaţiei adulţilor.

Pentru mine a fost o experienţă extrem de interesantă pe care doresc să o fructific prin angajarea mea tot mai susţinută în domeniul educaţiei adulţilor, deoarece am şi studii de licenţă şi postuniversitare în domeniul Asistenţei Sociale.

În cei 30 de ani de activitate ca profesor am  acumulat o bogată activitate în urma colaborării cu părinţii elevilor mei şi importante noţiuni  despre educaţia edulţilor.

 

 

Mihaela STANCESCU

 

1) Curs Comenius : Grădina, monument viu. Pedagogia patrimoniului grădinilor în Europa, în perioada 06/10/2008-11/10/2008, la Menton, Franţa

Alegerea modului de desfăşurare a cursului a fost extrem de inspirată deoarece cursul s-a desfăşurat în mijlocul naturii, al viului vegetal care, deşi perisabil, renaşte şi pare etern.

În fiecare zi am vizitat câte o grădină monumentală iar modul în care care fiecare cursant a descoperit-o a fost expus în carnetul său de cuvinte. Simţurile au reprezentat o metodă de explorare iar consemnările în carnete au încercat să concretizeze trăirile personale.

În fiecare zi am desfăşurat şi activităţi de tip atelier: atelierul de scriere sau fotografiere, atelierul de lectură istorică respectiv lectură ştiinţifică, atelierul despre colecţiile botanice, atelierul de ceramică sau atelierul de plante tinctoriale. Astfel am descoperit noi tipuri de metode pedagogice precum şi idei noi pentru diverse fişe de lucru.

După fiecare vizită sau atelier s-au desfăşurat seminarii în care au avut loc discuţii asupra activităţilor desfăşurate sau au avut loc prezentări video ale unor materiale adiacente. S-a utilizat calculatorul pentru a fi iniţiată o pagină web care să prezinte materialele pe care le-am realizat în cadrul atelierelor.

După acest curs voi încerca să valorific predarea creativă, învăţarea multisenzorială, utilizarea calculatorului, învăţarea pe sarcini de lucru, abordarea interdisciplinară si transdisciplinară în procesul de predare-învăţare.

2) Curs Comenius: MareleTur al Europei: artă, peisaj, grădini, creativitate, inovaţie, în perioada 11/05/2009-16/05/2009, la Rouen, Franţa

Metodele folosite la cursul la care am participat au fost variate şi complexe. Am făcut o vizită de descoperire pas cu pas a oraşului vechi Rouen, pe parcursul promenadei istorice, am făcut o vizită ghidată la Muzeul de Arte Frumoase, având ca temă grădinile în pictură şi o  vizită-dezbatere cu o prezentare video la Agenţia Regională de Mediu din Haute-Normandie.

                                           

S-a organizat o întâlnire cu dl Jean Marc Thorez, un responsabil cu mediul în Rouen, pe tema mediului în Haute-Normandie şi despre dezvoltarea durabilă a agriculturii, în strânsă legatură cu protecţia mediului. Au mai fost o vizită-plimbare în parcul castelului Bois Guilbert şi în grădina cu sulpturi, precum şi întâlnirea cu sculptorul creator Jean Marc de Pas care a conceput această vastă grădină, pe 6 ha.

Am făcut o excursie în parcul viitorului Eana, un voiaj fabulos în istoria Terrei, unde în Pavilionul Inovaţiilor am explorat viitorul nostru în şapte etape. Dintre acestea pot să amintesc: Atlasul resurselor, Scenariile viitorului, Sala des savoir faire, Trofeele inovaţiei. Peste tot unde am fost am fost precedaţi şi urmaţi de alte grupuri de vizitatori, elevi de vârste diferite, studenţi, turişti, într-o succesiune firească ce contribuie la ideea că patrimoniul este o istorie vie.

Am fost conduşi în oraşul-port Le Havre, unde am vizitat Muzeul Malraux şi unde se întâlnesc clasici şi impresionişti ca Boudin, Monet, Renoir, Degas, Dufyin în cea mai impresionantă colecţie a Franţei dupa Paris. Tot aici, în centrul oraşului, am descoperit cartierul Perret-primul ansamblu arhitectural urban european cuprins în Patrimoniul Mondial.

Voi informa elevii cu orice prilej, permanent, la orele de ecologie sau de dirigenţie în legătură cu importanţa patrimoniului, artistic, istoric sau natural şi voi continua să lucrez cu ei în cercul creat de anul trecut, precum şi la ore, în cadrul cursului opţional de creaţie pe care îl voi relua în anul şcolar 2009-2010,  folosind materiale naturale.

  

Mirela GAVRILĂ

1) Curs Comenius : « Dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi ştiinţifice la orele de ştiinţă, folosind instrumente media », iulie,  2008, la Lisabona, Portugalia.    

Tematica cursului se adresează profesorilor de matematică şi ştiinţe, profesorilor de tehnologii moderne, formatorilor, consilierilor, inspectorilor implicaţi în educaţia şcolară şi a adulţilor. Cursul a durat o săptămână şi a avut ca obiective îmbinarea lingvisticii cu ştiinţa, analiza situaţiilor de învăţare, implementarea Internetului in orele de curs, analizarea paginilor web cu tematică ştiinţifică, elaborarea de strategii lingvistice pentru îmbunătăţirea  procesului de învăţare.

S-au analizat ţi discutat criteriile folosite pentru selectarea unei pagini web şi folosirea acesteia în cadrul unei lecţii. Metodologia cursului poate fi implementată şi adaptată şi în alte situaţii educaţionale, aşa cum tehnicile informaţionale şi de comunicare care sunt prezente în orice context al societăţii noastre.

 

2) Curs Comenius :  « Prezentări multimedia », iunie 2009, la Wiener Neustadt, Austria.

Aria tematică a cursului este management şcolar, autonomie şcolară, consiliere şi orientare în carieră, studiul calităţii, pedagogie şi didactică, tehnologii informaţionale, managementul educaţiei.

Acest curs a fost structurat pe ore de predare şi ore de e-learning pe platforma Moodle a cursului. Orele au fost susţinute în laboratorul de informatică ca urmare au fost utilizate instrumente ICT, folosind tehnica ‘’blended learning’’, a îmbinării dintre predarea clasică şi predarea folosind instrumente ICT.

Au fost prezentate informaţii de bază despre instrumentele media existente. S-a lucrat cu imagini şi fişiere de sunet, s-a introdus programul Mediator de creare a prezentărilor multimedia interactive, a fost introdus programul MovieMaker de creare şi implementare in prezentări a filmelor de scurt metraj.

Ambele cursuri au fost axate pe activitati practice având ca finalitate  produse rezultate în urma lucrului pe grupe mixte, formate cu  participanţi din ţări diferite (Anglia, Polonia, Cehia, Italia, Grecia, Finlanda, Suedia, Luxemburg).

În urma acestor cursuri am păstrat legatura cu participanţii şi sperăm într-o bună colaborare în vederea dezvoltării dimensiunii europene a acţiunilor noastre  şi a implicării elevilor în orice proiect de parteneriat care ar putea rezulta din aceste colaborari.

Invit pe toţi profesorii interesaţi de dezvoltarea lor personală şi profesională să aplice pentru astfel de programe şi să acceseze site-ul Agentiei Nationale, www.anpcdefp.ro pentru a citi Apelul Naţional, Ghidul candidatului şi alte informaţii utile şi necesare depunerii candidaturii. Le doresc succes!

 

 Back

 

 


Site realizat de prof. Dumitru Ionela

Home | Trecut şi actualitate | Resurse | Galerie foto | Actiuni si activitati extrascolare | Certificatul de competenţe profesionale | Ne mândrim cu... | Proiecte şi parteneriate | Avizier | Link-uri utile | Date de contact