Liceul Tehnologic "Sandu Aldea" Călăraşi

 Motto: “ Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Home
Trecut şi actualitate
Resurse
Galerie foto
Actiuni si activitati extrascolare
Certificatul de competenţe profesionale
Ne mândrim cu...
Proiecte şi parteneriate
Avizier
Link-uri utile
Date de contact

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIAT COMENIUS MULTILATERAL

COM-09-PM-314-CL-PL
2009-2011
EVENIMENTE DE LIMBA STRAINA IN SCOALA SI ACTIVITATI ADITIONALE
CA EXEMPLE DE BUNA PRACTICA PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENTEI
PREDARII SI INVATARII LIMBILOR STRAINE
SCHOOL LANGUAGE EVENTS AND ADDITIONAL ACTIVITIES
AS EXAMPLES OF GOOD PRACTICE IN IMPROVING EFFECTIVENESS
OF TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES
 

 

Scoli participante/Participating schools          

        Zespół Szkół Ogólnokształcących

            i Zawodowych w Mońkach

               - Mońki, POLONIA

 

        Besni Mustafa Erdemoğlu

           Anadolu Lisesi

               - Adıyaman, TURCIA

 

        Colegiul Agricol Sandu Aldea

               - Calarasi, ROMANIA

 

        Istituto Tecnico Statale per il

           Turismo “Marco Polo”

               - Palermo, ITALIA

 

Echipa de proiect/The project team

 
 Coordonator/Manager:
       prof. GHERGHINICA PETRE
 
 Membri/Members:
       prof. MIRELA GAVRILA
       prof. ADINA RATIU
       prof. DANIELA POPESCU
       prof. DUMITRA MITULESCU
       prof. MARICICA HERGHELEGIU
       prof. MIHAELA STANCESCU
       prof. IONELA DUMITRU
       prof. STELIAN ISAIA
       ing.   DUMITRA CONSTANTIN

 

  

 -Proiectul nostru îşi propune să realizeze, prin intermediul limbii engleze, un schimb de experienţă şi metode de învăţare a limbilor străine elaborate de şcolile partenere.

-Şcolile vor prezenta metode interesante de lucru cu adolescenţii, evenimente de limbă şi activităţi inovatoare care se pot aplica cu succes în procesul de învăţare a limbilor străine.

-Fiecare şcoală parteneră în proiect va împărtăşi reuşitele sale, prezentîndu-le partenerilor.

-Aceste metode interesante aplicate în lucrul pe grupe internaţionale vor îmbunătăţi competenţele lingvistice ale elevilor şi-i vor ajuta să îşi depăşească reţinerea de a folosi limba engleza în viaţa cotidiană.

-Proiectul nu se va limita numai la lecţii de limbi străine. El va reprezenta pentru elevi, în egală măsură, ocazia de a învăţa despre istorie, cultură, tradiţii şi obiceiuri ale ţărilor partenere, ca şi despre situaţia lor socială, politică sau economică.

-Elevii vor avea ocazia de a se autoevalua în diferite împrejurări iar creativitatea lor va creşte. Îşi vor îmbunătăţi abilităţile de utilizare a calculatorului lucrând la documentele proiectului şi la produsele finale ale acestuia. 

-Toate activităţile vor influenţa pozitiv realitatea fiecărei şcoli, deoarece elevii şi profesorii vor deveni mai conştienţi de avantajul de a cunoaşte limbi străine, profesorii vor deveni mai eficienţi în activitatea de predare iar elevii vor învăţa mult mai bine.

-Prin intermediul acestui parteneriat se va asigura educaţie egală pentru fiecare, se va promova educaţia la nivel European prin introducerea unor activităţi inovatoare  atractive pentru elevi, se vor imbunătăţi metodele de predare, evenimentele şcolare de limbă vor creşte motivaţia elevilor pentru a învăţa limbi străine şi se vor îmbunătăţi cunoştinţele lor de limbi străine.

-Luând parte la acest parteneriat, se va lărgi orizontul cultural al fiecăruia.

 

ANUL 2009-2010

ANUL 2010-2011

 

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

 

ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR

     În perioada 12 -18 noiembrie 2009 a avut loc prima întâlnire a partenerilor proiectului la Colegiul Agricol Sandu Aldea. -album foto-

     În perioada 21 -27 februarie 2010 a avut loc a doua întâlnire a partenerilor proiectului în  Polonia. -album foto-

     În perioada 15-21 aprilie 2010 a avut loc a treia întâlnire de proiect în Italia, oraşul Palermo. -album foto-

 

Back

 


Site realizat de prof. Dumitru Ionela

Home | Trecut şi actualitate | Resurse | Galerie foto | Actiuni si activitati extrascolare | Certificatul de competenţe profesionale | Ne mândrim cu... | Proiecte şi parteneriate | Avizier | Link-uri utile | Date de contact