Liceul Tehnologic "Sandu Aldea" Călăraşi

 Motto: “ Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Home
Trecut şi actualitate
Resurse
Galerie foto
Actiuni si activitati extrascolare
Certificatul de competenţe profesionale
Ne mândrim cu...
Proiecte şi parteneriate
Avizier
Link-uri utile
Date de contact

 

 

 

 

 

 

 

PROFILUL ACTUAL AL SCOLII

 

TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

        Instituţie de învăţământ cu prestigiu şi tradiţie, Liceul Tehnologic "Sandu Aldea"  îşi are sediul în zona centrală a municipiului Călăraşi, pe strada Prelungirea Bucureşti la numărul 10, în imediata vecinătate a altor instituţii reprezentative de învăţământ: Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Liceul Tehnologic "Dan Mateescu", Şcoala generală nr.10 şi Şcoala generală nr.5.

 

REPERE ISTORICE

         În anul 1948, la Călăraşi, o dată cu reforma învăţământului, a luat fiinţă Şcoala Medie Tehnică. Găzduită într-un local cu o arhitectură deosebită, construcţia începea în 1926, iar în 1942 se finisa parterul construcţiei.

O dată cu înfiinţarea, şcolii i se repartizează, de către Ministerul Învăţământului Public, localul ce se construise pentru fosta şcoală normală de învăţători şi care nu era încă terminat. La 15 octombrie, când se deschideau cursurile şcolii, au improvizat două încăperi, mobilate cu mobilier împrumutat de la celelalte şcoli din localitate.

Anul 1948 înseamnă preluarea construcţiei de către Ministerul Agriculturii şi Silviculturii în a cărui subordine trece şcoala şi care alocă sumele necesare terminării localului şi , în anul şcolar 1950-1951, elevii Şcolii Medii Tehnice Agricole dispuneau de un local adecvat, dotat cu mobilierul necesar. În anul înfiinţării şcoala primeşte 10 ha teren arabil, din care 5 ha vie, 3 ha lot experimental, 1 ha portaltoi, 1 ha plantaţie pomicolă. Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ în anul 1950 şcoala îşi măreşte suprafaţa la 32 de ha, folosite pentru aplicaţii practice. Mai târziu, în 1958, suprafaţa gospodăriei didactice a şcolii se măreşte, ajungând la 104 ha. La 16 iunie 1959 se ajunge la suprafaţa de 136 ha, la care se mai adaugă 200 ha acordate de Sfatul Popular orăşenesc. Totodată în patrimoniul centrului şcolar intră şi o mică fermă zootehnică, folosită pentru pregătirea practică a elevilor care urmau să devină tehnicieni şi muncitori calificaţi în zootehnie.

În anul 1955, Şcoala Medie Tehnică Agricolă îşi schimbă denumirea în Centrul Şcolar Agricol nr.1 Călăraşi, iar în 1957, în urma unificării cu Centrul Şcolar Agricol nr. 2 din aceeaşi localitate, se va numi Centrul Şcolar Agricol Călăraşi, pregătind atât cadre medii, cât şi muncitori necesari agriculturii. În cadrul centrului şcolar a funcţionat şi o Şcoală Tehnică de Maiştri, cu durata de 3 ani, pregătind tehnicieni agronomi, zootehnişti şi de mecanică agricolă.

 În anul 1961 şcoala dispunea de 173,45 ha din care: 150,27 teren arabil, 14 ha vii şi pepiniere viticole, 1,35 ha livezi şi pomi, 2,20 ha păduri şi zăvoaie, pepiniere silvice, 5,63 ha alte terenuri, curţi şi clădiri.

          Centrul Şcolar Agricol Călăraşi pregătea, în afară de cadrele medii agricole, muncitori calificaţi şi anume: tractorişti, combainieri, silozari, hidroamelioratori şi muncitori zootehnişti.

    Transformările ce au urmat au determinat în 1967 schimbarea denumirii în Liceul Agroindustrial Călăraşi, iar în 1990 în Grupul Şcolar Agricol Călăraşi. Şcoala a devenit astfel cea mai prestigioasă şcoală cu profil agricol din judeţ. Baza materială a şcolii precum şi corpul profesional care a slujit-o de-a lungul timpului au asigurat o bună pregătire teoretică şi practică a elevilor fapt concretizat în numărul mare de absolvenţi care au reuşit în învăţământul superior.

   Dintre personalităţile care au urmat cursurile şcolii putem aminti pe: Ene Alexandru (conferenţiar universitar - Facultatea de Agricultură), Ignat Alexandru (profesor universitar – Facultatea de Agricultură), Badea Avram (inginer agronom – director al Consiliului de Stat al Planificării) etc.

      Având toate argumentele şi îndeplinind toate condiţiile, în anul 2000, şcoala îşi schimbă denumirea în Colegiul Agricol „Sandu Aldea”.

 

Liceul tehnologic "SANDU ALDEA" - PREZENT

  Apărut în peisajul educaţional al municipiului Călăraşi, Liceul Tehnologic „Sandu Aldea” şi-a construit în timp o personalitate distinctă care concentrează într-un proces de învăţământ de calitate, o gamă diversificată de servicii educaţionale.

Devenind pe zi ce trece o instituţie de învăţământ tot mai importantă la nivelul judeţului Călăraşi, şcoala ţinteşte spre ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ, prin eficientizarea activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi auxiliar, prin îmbunătăţirea parteneriatului.

Pentru realizarea unui învăţământ modern s-a pornit de la dotarea şcolii cu mijloace de învăţământ pentru disciplinele din planul de învăţământ, echipamente audio-vizuale şi tehnologie informatizată, crescând în acest fel eficienţa internă şi externă a şcolii.

Începând cu anul şcolar 1996-1997, şcoala noastră a fost aleasă să facă parte din cele zece Grupuri Şcolare Agricole din ţară înscrise în programul de reformă PHARE-VET-RO 9405, ca şcoală de demonstraţie. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare în cadrul programului iar şcoala a fost dotată cu aparatură modernă şi materiale necesare în procesul instructiv-educativ.

Relaţia şcolii cu comunitatea locală a stat la baza stabilirii profilurilor, specializărilor, filierelor de formare a elevilor în vederea asigurării forţei de muncă solicitată de agenţi economici. Şcoala s-a implicat permanent în stabilirea de contacte cu agenţii economici din zonă în vederea desfăşurării activităţii de instruire practică a elevilor, pentru angajarea acestora la finalizarea studiilor.

Indiferent de profilul ales, şcoala noastră îşi propune formarea specialistului din agricultura românească competitiv cu orice specialist din agricultura europeană.

Alături de obiectivul fundamental care este formarea profesională, stau şi alte obiective ce vin să desăvârşească personalitatea elevilor şi anume: receptivitatea faţă de nou, dezvoltarea aptitudinilor investigatoare, originalitate, inventivitate şi îndrăzneală, curaj în soluţionarea unor probleme dificile.

          Prin diversitatea formelor de învăţământ, a climatului de înaltă moralitate şi competenţă profesională a cadrelor sale didactice, a bazei sale materiale, şcoala asigură tinerilor o dezvoltare intelectuală armonioasă, îmbinând cunoştinţele teoretice cu formarea unor deprinderi tehnico-practice şi antreprenoriale specializate, ce dau posibilitatea integrării în activităţi locale de perspectivă, completării studiilor în învăţământul superior sau postliceal şi formarea ca membrii ai societăţii cu o deosebită ţinută civica.

 

 

 

 

                                                                                                    Prof. Dumitra Constantin 

 


Site realizat de prof. Dumitru Ionela

Home | Trecut şi actualitate | Resurse | Galerie foto | Actiuni si activitati extrascolare | Certificatul de competenţe profesionale | Ne mândrim cu... | Proiecte şi parteneriate | Avizier | Link-uri utile | Date de contact